Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tuesday, January 17, 2017

KIFUNGO CHA UOVU

Na Mtumishi Dk Frank P. Seth
“Kwa maana nakuona u katika uchungu kama nyongo, na tena u katika kifungo cha uovu” (Matendo ya Mitume 8:23).
Umewahi kufikia hatua ya kutaka kufanya jambo JEMA lakini unasita au kuona uzito kwa sababu ya sauti fulani inayokunong'oneza moyoni (nafsini) mwako na kukusuta kwamba, “nawewe unaweza kufanya hivi baada ya kosa/dhambi ile uliyofanya!”? 

Uovu ni zaidi ya dhambi au kosa. Uovu ni hali ya ndani inayomfanya mtu ATENDE kosa au ASITENDE jambo jema. Mara nyingi watu wamejitahidi kupambana na dhambi bila kujua kwamba UOVU ndani yao ndio chanzo ya kufanya dhambi, kwahiyo hawakushughulika na uovu; bado dhambi inawasumbua na hawajui dawa. Dhambi ni matokeo, uovu ni chanzo. Jifunze kushughulika na chanzo.

Uovu unapokuwa ndani ya mtu humfanya mtu MFUGWA au MTUMWA, ndipo maana halisi ya “mtumwa wa dhambi” inakuja. Mtumwa hana maamuzi ila bwana wake. Ukitaka kuelewa, jiulize ni kwanini unachukia dhambi fulani lakini huwezi kuacha kuifanya; kwa sababu wewe ni mtumwa wa hiyo (Warumi 7:14-24).
Mara nyingi, uovu hustawi vizuri zaidi mahali penye UCHUNGU. Ukiacha mambo yakuumize tu, na ukakosa kusamehe, unajijengea mazingira mazuri sana ya KUPANDA uchungu na UOVU utasitawi hapo pia. Ndio maana ukitaka kuwa MAWINDO rahisi ya Ibilisi, we achia tu UCHUNGU ujae ndani yako. Hutaamini utakavyokuwa baada ya muda, utajishangaa kama ni wewe unafanya hayo au ni mwingine.

Mtu mwenye uchungu ni rahisi sana kuingiwa na UOVU na hatimaye kuanza kufanya DHAMBI hata zile ambazo hazikuwahi kuingia akilini. Ule uchungu utajenga mazingira mazuri ya uovu kusitawi. Kadri mtu anatenda dhambi, majeraha yanazidi. Mtu anajikuta hana Amani na furaha; taratibu na hasira za ajabu-ajabu zinazaliwa humo. 

Kadri amani na furaha vinakosekana, mtu anajikuta anazidi kufanya dhambi huku akijifariji kwa sababu UCHUNGU unamwongoza kufanya hayo. Ghafla! mtu anajikuta kwenye KIFUNGO kigumu sana; kila akitaka kufanya jambo JEMA anakuwa mzito na kama mwenye aibu na kuogopa watu. Anakuwa kama amefungwa miguu na mikono. Hawezi kuacha dhambi na wala hawezi kutenda mambo ya maana tena. Majuto ya mwisho yanakuwa mazito kuliko ya mwanzo.

Aheri ujiambie sasa basi! Fanya jambo JEMA hata kama Ibilisi anakuzomea kwamba HUSTAHILI. Kumbuka, “kila tawi lizaalo husafishwa ili lizae zaidi” (Yohana 15:2). Unapoanza kufanya mambo MAZURI, ile mbegu inazaa mambo mazuri zaidi, unazidi kusafishwa na kuongezwa hadi unakuwa mtu mwingine kabisa. Kazi ya kukusafisha ni ya BABA, sio yako (Yohana 15:1).

Fikiri Mtume Paulo, pale alipoitwa Sauli, angesikiliza kelele za Adui na kuona HASTAHILI kufanya kazi ya HUDUMA, eti kwa sababu alilitesa kanisa. Wakati Paulo anajaribu kufanya jambo JEMA, mitume wanamkimbia, wanamwona MUAAJI na hatari kuliko JAMBAZI, Paulo naye anajitahidi tu hadi kikaeleweka...Hata kama kwa sasa unaitwa jambazi, kahaba, muuaji na majina mengi, endelea kufanya mambo mazuri...kitaeleweka tu! Utasafishwa wewe na kuwa mpya! Weka nia leo.
Neema na izidi kwenu,
HAPPY NEW YEAR, 2017!
Frank P. Seth

UJUMBE WA KINABII KUHUSU KUNYAKULIWA KWA KANISA

Na Askofu mkuu Siliyvester Gamanywa.

Kufuatia mwitiko na mrejesho wa makala hii sehemu ya kwanza nimelazimika kuwasilisha uchambuzi na tathmini ya kambi za Nadharia kuhusu unyakuo ambazo kubwa ziko tatu. Moja inafundisha “Unyakuo Kabla ya kipindi cha dhiki kuu” (Pre.tribulation rapture); ya pili inafundisha “Unyakuo utafanyika katikati ya Dhiki kuu” (Mid-tribulation rapture), na ya tatu inafundisha “Unyakuo utafanyika baada ya dhiki kuu” (Post-tribulation rapture). Nitazitambulisha kwa kifupi na kutoa maoni yangu kwako msomaji wangu mpendwa:
KAMBI YA UNYAKUO KABLA YA DHIKI KUU
UNYAKUO KABLA (PRE-TRI) ni kambi ya nadharia inayofundisha ya kwamba kunyakuliwa kutafanyika KABLA ya kuanza kwa kipindi cha dhiki kuu. (Yh.14:1-4; 2 Thes.2:7-12).
Aidha, kambi hii inasimamia maandiko ya: "Maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi; lakini yuko azuiaye sasa, hata atakapoondolewa. Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi, ambaye Bwana Yesu atamwua kwa pumzi ya kinywa chake, na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake..." (2 Thes.2:7-8)
Kambi hii inatetea msimamo wake kutokana na maneno ya Yesu aliyoliahidi kanisa la Thiatira kwamba ataliepusha lisiingie kwenye kipindi cha dhiki kuu (Ufu.3:10)
Kambi hii pia inayatafsiri maneno ya Yesu katika Injili ya Mathayo Sura ya 24 kuwa ni maonyo ya kinabii kwa ajili ya taifa la Israeli na majanga yatakayowapa wakati wa dhiki kuu na sio kwa kanisa
KAMBI YA UNYAKUO KATIKATI MWA DHIKI KUU
Kambi hii yenyewe imeamua kusimama katikati na kufundisha ya kuwa Kanisa lazima lipitie katika dhiki: (Matt. 5:11-12, 10:34-35, 24:1-31; Mk.13:1-27; Lk 21:1-28; Yh 16:33, 17:15; Yk1:2-15; 1 Pet. 4:12-19).
Kambi hii ya unyakuo kufanyika katikati mwa dhiki kuu ni utetezi kwamba Kanisa halitashiriki mapigo ya ghadhabu ya Mungu (Lk 21:36). Kwa hiyo Kanisa litanyakuliwa katikati ya dhiki kuu ili kuepushwa ghadhabu ya Mungu katika dhiki kuu ((Rum. 5:9; 1 Thes. 1:10, 5:9)
KAMBI YA UNYAKUO BAADA YA DHIKI KUU
Kambi hii ni kongwe na inafundisha ya kwamba Kanisa litakuwepo katika dhiki kuu na kunyakuliwa mwishoni mwa dhiki kuu ((Matt. 24:29-31)
Msimamo wa kambi hii unasimamia nukuu za maandiko yasemayo: “Kwa kuwa wakati huo kutakuwapo dhiki kubwa, ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwapo kamwe. Na kama siku hizo zisingalifupizwa, asingeokoka mtu yeyote; lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa siku hizo.” (MT.24: 21-22)
Kisha wanasimamia nukuu za maneno ya “Lakini mara , baada ya dhiki ya siku zile……..ndipo itakapoonekana ishara yake Mwana wa Adamu mbinguni……nao watamwona Mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi…… Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pepo nne, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu.” (MT. 24:29-31)
Kisha wanatumia nukuu za maneno yasemayo:“…Kwa maana watatokea makristo wa uongo, na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu; wapate kuwapoteza, kama yamkini, hata walio wateule.” (MT. 24:24)
Kwa mtazamo wa kambi hii msamiati wa neno “wateule” unatafsiriwa kuwa ni “kanisa”! Wanafundisha ya kwamba: i) Kanisa litakuwepo duniani kwa kipindi chote cha dhiki ya siku za mwisho, ii) Kanisa litakutana na upinzani wa Mpingakristo na chapa yake ya mnyama, iii) Kila mtu duniani, wakiwemo wote wanaomwamini Yesu Kristo, watashinikizwa kufanya maamuzi ya kukubali au kukataa chapa ya mnyama, iv) Kanisa lazima lijiandae kwa nyakati ngumu zitakazolikabili kwenye dhiki kuu, v) Kanisa litanyakuliwa mwishoni mwa dhiki kuu
UCHAMBUZI WANGU KUHUSU KAMBI ZA UNYAKUO
Kwanza naomba nieleweke kwamba miye sio mshabiki wa kambi za nadharia kwa kufuata mkumbo. Nimefundishwa na kuzoezwa kufanya utafiti binafsi katika maandiko na kupata tafsiri na matumizi sahihi ya maandiko. Sasa inapotokea utafiti wangu ukaangukia kati ya moja wapo ya kambi husika, hiyo haina maana ya kwamba mimi ni mwana-kambi hiyo kwa ushabiki tu.
Kwa mujibu wa kambi za nadhari kuhusu unyakuo, utafiti wangu umejikuta ukiangukia kwenye kambi ya kwanza ambayo ni “Unyakuo kabla ya kipindi cha dhiki kuu” Nimezifuatilia hoja zao na tafsiri ya maandiko nikathibitisha ndivyo yalivyo.
Hata hivyo, ilinichukua muda mrefu kujifunza kwa umakini kuhusu hoja za kambi ya “Unyakuo baada ya dhiki kuu” (Post-tribulation rapture) ili kujua usahihi wa kile wanachoamini, chimbuko la kambi yenyewe na mwelekeo wake kiimani.
Katika utafiti wangu nilikuja kugundua eneo moja kubwa ambalo viongozi wa kambi hii walighafilika na kutoka nje ya tafsiri sahihi na hiyo ikazifanya hoja zao zote nazo kupoteza maana yake halisi.
Eneo hilo kutafsiri ya kwamba, kanisa litakuwepo kwenye dhiki kuu kwa vile limetajwa kwa jina la “wateule” kama tulivyosoma kwenye baadhi ya nukuu za maandiko.
Uchambuzi wangu katika eneo hilo ni kutumia maandiko hayo hayo kuthibitisha kwamba “wateule” wanaotajwa kwenye maandiko husika hayalihusu “kanisa” badala yake yanalihusu “Israeli” kama taifa. Na kama “wateule” ni “Israeli” na sio “kanisa” dhana nzima ya kunyakuliwa baada ya dhiki kuu inapoteza uhalali wake kimaandiko. Hoja zangu za utetezi ni kama ifuatavyo:
1. Mjadala wa mazungumo ulihusu taifa la Israeli
Katika Mathayo 24: Yesu alikuwa anajibu maswali ya wanafunzi wake kwa mtazamo wa Israeli kama taifa na sio kwa mtazamo wa kanisa. Ushahidi ya kwamba aliongea nao kwa mtazamo wa Israeli badala ya kanisa ni maneno yake ya: “ hapo mtakapoliona chukizo la uhabiribu….limesimama katika patakatifu……ndipo walio Uyahudi na wakimbilie milimani…” (MT.24:15-16)
2. Kipaumbele cha huduma ya Yesu kilikuwa ni Israeli
Yesu mwenyewe alikwisha kujitambulisha kwamba ujio wake na huduma yake kipaumbele chake kilikuwa ni kwa taifa la Israeli na sio mataifa: “Akajibu, akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli.” (MT.15:24). Na sio kwamba kipaumbele chake ni kwa Israeli kama taifa tu, hata alipowatuma wanafunzi wake ambao wote walikuwa ni wayahudi hakuwapa ruhusa kutembelea watu wa mataifa: “Hao Thenashara Yesu aliwatuma, akawaagiza, akisema, katika njia ya Mataifa msiende, wala katika mji wo wote wa Wasamaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli.” (MT.10:5-6)
3. Katika Ufunuo, Kanisa halitajwi kabisa kwenye kipindi chote cha dhiki kuu
Katika sura tatu za kwanza za kitabu cha ufunuo, Kanisa limetajwa mara kumi na tisa lakini kuanzia Sura za 4-18 ambamo tunasoma taarifa za kina za kipindi cha miaka 7 ya dhiki kuu kanisa halitajwi humo hata mara moja.
Kana kwamba hii haitoshi, kwenye sura ya 3:10 tunakuta Yesu alikwisha kuliahidi kanisa ya kwamba ataliepusha lisiingie kwenye saa ya kujaribiwa kwa ulimwengu: “Kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi name nitakulinda, utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote, kuwajaribu wakaao juu ya nchi.”
MWELEKEO WA UNYAKUO KABLA YA DHIKI
Unyakuo wa kanisa kabla ya kipindi cha dhiki kuu ndipo Yesu anapotimiza ahadi ya kuturithisha ufalme wa mbinguni na kuwa pamoja naye mbinguni (Yh.14:1-3) Kunyakuliwa kunajumisha: i) Waliokufa katika Kristo kufufuliwa (1 Thes.4:13-16), ii) Tuliosalia kuvalishwa miili mpya na kunyakuliwa mawinguni (1 Thes.4:17), iii) Kukutana kwenye Kiti cha hukumu cha Kristo kwa ajili ya thawabu mbinguni (2 Kor.5:10), iv) Kushikiri karamu ya arusi ya Mwanakondoo mbinguni (Mt.26:29; Ufu.19:7-9)
Bado mada inaendelea. Najua uchambuzi wangu umetibua sana mitazamo ya kambi ya nadharia za unyakuo. Mimi simo kwenye kambi hata moja ila ninasimamia tafsiri sahihi ya maandiko ambayo yamekuwepo kabla ya kambi za nadharia zilizopo.
Sehemu inayofuata nitaendelea kufafanua ni kwanini “kambi ya unyakuo baada ya dhiki” inasimamia kwamba “wateule” ni “kanisa’’ na sio “Israeli” hata kama maandiko yenyewe wanayosimamia sivyo yasemavyo. Kama umeguswa na mada nisaidie kwa ku-like post hii na kisha uwarushie na marafiki zako. Ubarikiwe sana.

“kalenda za kichawi(Sehemu ya nne)”

Na Askofu Dk Josephat Gwajima, Ufufuo na uzima.

Yeremia 25:11 “Na nchi hii yote pia itakuwa ukiwa, na kitu cha kushangaza; nayo mataifa haya watamtumikia mfalme wa Babeli miaka sabini.”
Yeremia 29:10 “Maana Bwana asema hivi, Babeli utakapotimiziwa miaka sabini, nitawajilia ninyi, na kulitimiza neno langu jema kwenu, kwa kuwarudisha mahali hapa.”
Danieli 9:4-7 “Nikamwomba Bwana, Mungu wangu, nikaungama, nikasema, Ee Bwana, Mungu mkuu, mwenye kutisha, ashikaye maagano na rehema kwao wampendao, na kuzishika amri zake;tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, tumeasi, naam, hata kwa kuyaacha maagizo yako na hukumu zako; wala hatukuwasikiliza watumishi wako, manabii, ambao kwa jina lako walisema na wafalme wetu, na wakuu wetu, na baba zetu, na watu wote wa nchi.Ee Bwana, haki ina wewe, lakini kwetu sisi kuna haya ya uso, kama hivi leo; kwa watu wa Yuda, na kwa wenyeji wa Yerusalemu, na kwa Israeli wote, walio karibu na hao walio mbali, katika nchi zote ulikowafukuza, kwa sababu ya makosa yao waliyokukosa.”
Mungu aliwambia wana wa Israeli wamemkosea hivyo wataenda utumwani, wakati wanachukuliwa kwenda utumwani kuna vijana wadogo walienda kule ambao ni akina Shadraka, na Meshaki, na Abednego, Danieli yeye alikuwa anasoma vitabu, wakati anasoma akafahamu kwamba miaka sabini ya wana wa Israeli kuwa utumwani imeshatimia, alipogundua hivyo Danieli akaanza kufunga na kuomba kumtafuta Mungu, Hapa tunajifunza kwamba Mungu akisema jambo juu yako usikae kimya kusubiri kwasababu amesema chukua nafasi yako. kwamfanoMungu akisema nitakubariki, nitakuinua, nitakusaidia, ni lazima ujue sehemu yako tanachotakiwa kufanya ili yale Mungu aliyoyasema juu yako yatimie kama Danieli alivyofanya.
Mambo ya Mungu huwa yanakwenda sawasawa na unavyoamini. Mnaweza kuwa watu wengi mmekusanyika pamoja mnapokea Baraka, lakini kila mtu akachukua sehemu yake sawa sawa na alivyoamini.
Amina ni kama mkono wa Rohoni kupokea Baraka kuwa Mungu, usiposema Amen halijawa lakwako, linakwenda hewani. Unapoambiwa kitu ukasema Amina maana yake hapo umepokea lile jambo ulichoambiwa, hata sheria za Mungu zinapokuwa zinatamkwa mwisho wake zinasema amina.
Imeandikwa:-

Kumbukumbu la Torati 27:16 Na alaaniwe amdharauye baba yake au mama yake. Na watu wote waseme, Amina.
Kumbukumbu la Torati 27:15 “Na alaaniwe mtu afanyaye sanamu ya kuchonga, au ya kusubu, machukizo kwa Bwana, kazi ya mikono ya fundi, akaisimamisha kwa siri. Na watu wote wajibu, waseme, Amina.”
Zaburi 106:48 Na ahimidiwe Bwana, Mungu wa Israeli, Tangu milele hata milele. Watu wote na waseme, Amina. Haleluya."
Mambo ya Mungu hayaendi kwa mazoea yanakwenda kwa Imani.
Sisi tumegundua mwaka 2017 ni mwaka wa kuinuliwa na Bwana ndiomaana tumeamua kufunga na kuomba, Danieli aliamua kusoma vitabu akagundua kalenda ya Mungu imeshatimia akaamua kufunga na kuomba.

“Yesu alipofufuka kulitokea uvumi kwamba amefufuka na wanafunzi wake walikuwa njiani wanaulizana kuhusu huo uvumi na yeye akaungana nao akiwauliza kuna nini ili ajue mawazo ya wanawaza nini. Mungu huwa hajitokezi mpaka ajue unamuwazia nini yeye, Yule mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu alikuwa anamawazo ya kumgusa Yesu bila kutaka kitu kingine kwa Yesu, hakutaka aongee naye, hakutaka afarijiwe naye alitaka kushika pindo ya Yesu basin a kutokana ana mawazo yake na mtazamo wake Mungu alimponya na Yesu akajua kuna nguvu zimemtoka, amemponya mtu bila kupanga, amemponya mtu bila kunai na Yule mwanamke Biblia inasema damu yake ikakauka saa ileile, Leo hii mguse Yesu kwa namna ya tofauti na haja yako itatimia kwa jina la Yesu.”
Huyu Danieli alipoanza kufunga na kuomba na wakati akiwa anaomba Malaika akamtokta na kumgusa akamwambia nakupa akili upate kufahamu, Kumbe ukifunga na kuomba Mungu atakupa akili juu ya mambo unayoyataka kama ni Biashara utapata akili ya kufanya biashara,
Danieli9:21 naam, nilipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule, Gabrieli, niliyemwona katika njozi hapo kwanza, akirushwa upesi, alinigusa panapo wakati wa dhabihu ya jioni. Akaniagiza, akaongea nami, akasema, Ee Danieli, nimetokea sasa, ili nikupe akili upate kufahamu.”
Wakati anaendelea Mungu akampa ratiba yake, Kalenda ya Mungu kwamba nini afanye na wakati gani. Danieli aliomba warudi nyumbani kwao lakini Mungu akamwambia atafanya haya kwa muda wa majuma sabini.
Danieli 9:24 “Muda wa majuma sabini umeamriwa juu ya watu wako, na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa, na kuishiliza dhambi, na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu, na kuleta haki ya milele, na kutia muhuri maono na unabii, na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu.”
Biblia ina tafsiri Mbili za nyakati
Hayo majuma sabini maana yake ni hii, Tafasiri ya kwanza ya Biblia siku moja ni sawa na miaka elfu na tafasiri ya pili ni siku moja ni sawasawa na miaka elfu moja.
Hesabu 14: 34 “Kwa hesabu ya hizo siku mlizoipeleleza ile nchi, yaani, siku arobaini kila siku kuhesabiwa mwaka, mtayachukua maovu yenu, ndiyo miaka arobaini, nanyi mtakujua kufarikana kwangu”
Wale wapelelezi waliporudi kutoa taarifa kwenye nchi ya ahadi walileta taarifa mbaya na Mungu akawaambia zile siku arobaini zitakuwa miaka arobaini ndiomaana wakatembea miaka aro baini kwenda kwenye nchi ya ahadi.
Ezekieli4: 6 Tena utakapozitimiza hizo, utalala kwa ubavu wako wa kuume, nawe utauchukua uovu wa nyumba ya Yuda; siku arobaini, siku moja kwa mwaka mmoja, nimekuagizia.”
Hii ndiyo maana ya siku moja ni sawa mwaka mmoja.
Danieli 9:25 “Basi ujue na kufahamu, ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kuujenga upya Yerusalemu hata zamani zake masihi aliye mkuu; kutakuwa na majuma saba; na katika majuma sitini na mawili utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki, naam, katika nyakati za taabu.”
Danieli aliambiwa atafanya kazi kwenye kalenda ya Mungu kwa majuma sabini. Yale majuma sabini Mungu ameanza kuyavunja vipande vipande, akamwambia kuanzia Mfalme yule atakaye waruhusu itakuwa majuma saba yaani saba mara saba ni miaka arobaini na tisa, na akamwongezea tena baada ya majuma sabini kutakuwa na majuma mengine sitini na mbili utajengwa ule mji lakini kwa wakati wa taabu, ndio kipindi kile wana wa Israeli walikuwa wanajenga huku mkono mmoja wamebeba silaha, haya mambo yalikuja kutokea tena.
Danieli 9:26 “Na baada ya yale majuma sitini na mawili, masihi atakatiliwa mbali, naye atakuwa hana kitu; na watu wa mkuu atakayekuja watauangamiza mji, na patakatifu; na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika, na hata mwisho ule vita vitakuwapo; ukiwa umekwisha kukusudiwa.”
Danieli aliambiwa baada ya yale majuma sabini na mbili masihi atakatiliwa mbali. Huyu ambaye anaitwa masihi atakatiliwa mbali ni Yesu kristo na alipokuja Yesu yalitimia hayo maneno ambayo yamenenwa miaka mia nne arobaini na tano kabla Yesu hajazaliwa.
Danieli 9:27 “Naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja; na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu; na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu; na hivyo, hata ukomo, na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu.”
Ratiba ya Mungu ni sahihi, kwenye Biblia inasema shetani atafungwa miaka elfu moja kile kipindi cha milenia. Zipo kalenda za kiroho za Mungu ndiomaana kalenda ya Mungu ilisema Yesu atazaliwa akazaliwa, kalenda ikasema atakufa na kufufuka siku ya tatu akafa akafufuka siku ya tatu, akalenda ya Mungu ikasema atapaa kwenda mbinguni akapaa na kalenda ya Mungu imesema atarudi na kweli hakika atarudi. Hii ndiyo kalenda ya kiMungu ilivyo.
Kalenda ya Mpinga kristo nayo ipo vilevile.
2 Wathesalonike 2:7 “Maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi; lakini yuko azuiaye sasa, hata atakapoondolewa.”
Mpinga kristo yupo duniani lakini yuko anayezuia asitende kazi asilimia miamoja, watu wa Mungu bado wapo duniani. Duniani wapo wanaoonekana ni Binadamu kumbe ni mashetani wanazuiwa hawatendi kazi kwasababu watu wa Mungu wapo duniani wanashindwa kujidhihirisha wazi kwasababu watu wa Mungu wanasali na kuomba duniani kote.
Kule Ulaya kwenye bunge la Umoja wa mataifa wanajiandaa kuanzisha kazi ya mpinga kristo ndani ya mfumo wa babiloni ili kuileta dunia mahali pamoja ikae watu wawe wanauraia mmoja waitwe raia wa ulimwengu, kipindi hicho cha mpinga kristo kile kinachopatikana marekani kitapatikana na mahali pengine Hautakuwa na haja ya kusafiri kukifata mpaka marekani,
Sasahivi watu hao wanajiandaa kumleta mpinga kristo kwa kuanzisha umoja wa mataifa ili mataifa yote yawe kitu kimoja, wanaandaa Marekani isiwe taifa lenye nguvu peke yake bali mataifa yote yawe sawa. Mfumo ule wa Babiloni bado upo baadaya ya kujaribiwa kwenye agano jipya Mungu akauharibu.
Leo hii watu wanaajiriwa kule wanatumika na baadaye wakizeeka wanapewa kiinua mgongo kidogo sana na hata ule mshahara wanapewa hautoshelezi.
Mungu akupe akili usiingie kwenye mfumo wa babilon uanzishe biashara yako ufanikiwe ili uende kokote unakotaka umtumikie Mungu akubariki, Mungu akupe akili ya kufanikiwa kwa jina la Yesu.
Dunia inaongozwa na watu wachache, watu hao ni mashetani ni viumbe wanaotokea chini(kuzimu) wanakuja duniani wanavaa miili lengo lao wanakuja duniani ili waitengeneze dunia kwenye mfumo wa kumilikiwa, wanasababisha matukio ili waweze kuwaongoza watu, mfano shehemu ya makutano wakitaka kujua kila mtu ana nini wanasababisha tukio la kulipua bomu ili weze kuweka mfumo wa kuwasachi kila mtu na lengo la kuwamiliki watu. Wametengeneza mfumo wa kutokuwa na amani ili wamiliki watu kwa staili hiyo.
Leo ukiwa unasafiri unakaguliwa kuliko maelezo kwasababu ya mfumo wa Babiloni uliotengenezwa.
Zipo Kalenda za kichawi juu yako ambazo zimetengenezwa na wachawi wanataka uwe kilema mwaka 2017, wamepanga ufilisike, wamepanga upatwe na matatizo uangamie lakini Mungu naye anayo kalenda yale itakusaidia ufanikiwe mwaka huu kwa jina la Yesu.
Haribu kalenda za kutawaliwa na mfumo wa babiloni, haribu kalenda za kichawi zilizopangwa juu yako kwa jina la Yesu.
“kwa jina la naahribu kalenda za kichawi kwenye maisha yangu, kwenye familia yangu kwa jina la Yesu, naharibu kalenda za kichawi kwenye kazi yangu kwa jina la Yesu, naharibu kalenda za kichawi zilizopangwa kwenye mibuyu, baharini, kutokea kwenye anga kwa jina la Yesu. (Endelea kuharibu kalenda za kichawi zilizopandwa juu yako mwaka huu mzima kwa jina la Yesu) Amen.