Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Friday, July 28, 2017

JINSI YA KUPONA UGONJWA WA DHAMBI.

Na Peter M Mabula.
Mtenda kazi katika shamba la BWANA YESU.

Bwana YESU KRISTO atukuzwe ndugu Yangu.
Karibu tujifunze Neno la MUNGU.

Dhambi ni ugonjwa mbaya sana.
Watu wengi wanaumwa ugonjwa huu mbaya na hatari kuliko magonjwa yote.
Wanaoumwa ugonjwa huu wakifa bila kupona huu ugonjwa wa dhambi hawawezi kwenda uzima wa milele.

Ndugu unayeumwa ugonjwa huu uitwao dhambi hakikisha unamfuata Daktari YESU KRISTO ili akuponye.
Yeye YESU anaitwa tabibu wa ajabu maana anaponya magonjwa yote ukiwemo na ugonjwa huu wa dhambi ambao hakuna mwingine yeyote anayeweza kuuponya.


Luka 5:31-32 " YESU akajibu akawaambia, Wenye afya hawana haja na tabibu, isipokuwa walio hawawezi.Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi, wapate kutubu."

Kumpokea Bwana YESU kama Mwokozi wako na kutubu kisha unaacha dhambi zote ndio kupona ugonjwa wa dhambi.
Ugonjwa wa dhambi una virusi vibaya kuliko virusi vyote hivyo kwa mtu anayetaka kwenda uzima wa milele inampasa tu kumfuata Bwana YESU ili amponye ugonjwa wa dhambi.
Kumbuka hakuna dhambi kubwa wala ndogo na hakuna dhambi isiyoponyeka kwa MUNGU hivyo kumpokea Bwana YESU na kutubu ndio kupona ugonjwa wa dhambi.

Tunajua tabibu maana yake Daktari na YESU ndio tabibu wa ajabu maana anaponya hadi ugonjwa sugu wa dhambi.
Ndugu hakikisha unapona Leo.

Kupona ugonjwa wa dhambi ni.


1. Kumpokea YESU KRISTO kama Mwokozi wako.


2. Kutubu dhambi zote na kuziacha.


3. Baada ya toba ishi maisha matakatifu ya Wokovu wake Bwana YESU.


Ndugu tubu kwa Bwana YESU na acha dhambi zote utakuwa umepona hakika ugonjwa huu hatari na mbaya sana wa dhambi.
Baada ya kupona dhambi kwa mfupi sana kutokana na wewe kumfuata Bwana YESU ngoja sasa nikishauri mambo muhimu sana ili ugonjwa huo usikurudie.

Mithali 23:23 " Inunue kweli, wala usiiuze; Naam, hekima, na mafundisho, na ufahamu."

1. Inunue kweli wala usikubali kuiuza.

Kuiuza kweli maana yake kuachana nayo au kujitenga nayo.
Kweli ni Neno la MUNGU la Wokovu wa YESU KRISTO.
Hakikisha unalitendea kazi Neno la MUNGU na litii hilo itakusaidia maana Neno la MUNGU ndio kweli.


Yohana 17:17 "Uwatakase kwa ile kweli; neno lako ndiyo kweli."


2. Inunue hekima na wala usikubali kuiuza.

Hekima ni Elimu ya maarifa sahihi yatokayo katika Neno la MUNGU.


Mithali 1:2-5 " Kujua hekima na adabu; kutambua maneno ya ufahamu; kufundishwa matendo ya busara, katika haki na hukumu na adili. Kuwapa wajinga werevu, na kijana maarifa na hadhari; mwenye hekima asikie na kuongezewa elimu, na mwenye ufahamu ayafikie mashauri yenye njia."

Kazi ya elimu ni kuondoa ujinga ndani ya mtu.
Mjinga ni mtu asiyeelewa kitu lakini akifundishwa anaelewa na ujinga unafutika ndani yake.
Maarifa ya neno la MUNGU hutuondolea kutokuelewa kwetu na sasa tunakuwa tunaelewa kujua yatupasayo kujua.
Tuna mambo mengi sana tunatakiwa tujifunze kujua.
Hekima ya Ki MUNGU ndio elimu inayotujulisha kila kitu kama wateule wa MUNGU ambao tumepona ugonjwa wa dhambi.
Tunahitaji kuwa na maarifa ya kujua kuisikiliza sauti ya MUNGU na kuielewa, tunahitaji kujua kanuni za Kibiblia juu ya maombi na utoaji.
Tunahitaji kujifunza mambo mengi sana ndani ya Biblia ambayo hayo ni hekima ya MUNGU ya kutuondolea ujinga na sasa tunakuwa tunafahamu.


3. Nunua mafundisho ya Neno la MUNGU.

Kununua mafundisho ya Neno la MUNGU ni kutumia gharama za muda wako ili kujifunza Neno la MUNGU.
Fundisho la Neno la MUNGU ndilo litakufanya ukue kiroho.
Kwenda ibadani kila Mara kwenye mafundisho ya Biblia ni njia mojawapo muhimu sana ya kukufanya ukue kiroho.


Waebrania 5:12-14 "Kwa maana, iwapasapo kuwa waalimu, (maana wakati mwingi umepita), mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya MUNGU; nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao, kwa kutumiwa, zimezoezwa kupambanua mema na mabaya."


Unatakiwa upande kiwango chako kiroho kutoka mtoto mchanga na kuwa mtu mzima kiroho.
Hizo hatua kila mmoja katika KRISTO huzipitia hivyo hakikisha unahusika kila Leo na mafundisho ya Neno la MUNGU.


4. Nunua ufahamu wa Ki MUNGU.

Ufahamu wa Ki MUNGU unaletwa na ROHO MTAKATIFU pekee.
Neno la MUNGU ni ufahamu lakini hatuwezi kuuelewa vyema huo ufahamu bila ROHO MTAKATIFU.
Katika kipengele hiki unamhitaji sana ROHO MTAKATIFU ndipo utashinda dhambi siku zote.
ROHO MTAKATIFU katika kutupa ufahamu wa Ki MUNGU hutufundisha, hutukumbusha na kutujulisha ndipo tunajua.


Yohana 14:26 " Lakini huyo Msaidizi, huyo ROHO MTAKATIFU, ambaye Baba(MUNGU) atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote, na kuwakumbusha yote niliyowaambia."

ROHO MTAKATIFU ndiye anayejua siri zote za mbinguni na duniani hivyo kwa mapenzi yake hutufunulia na sisi tunajua yatupasayo kujua.
Kupambana kiroho na mawakala wa shetani kunahitaji ufahamu wa Neno la MUNGU tupewalo na ROHO MTAKATIFU ndipo tutashinda.
Kila kitu chetu cha kufanikiwa kwetu tunahitaji ROHO MTAKATIFU atusaidie kwa kutupa ufahamu ndipo tunaelewa.
ROHO MTAKATIFU hutufumbulia mafumbo ya MUNGU tunaelewa na kujua mpango wa MUNGU Muumba wetu.


1 Kor 2:10 '' Lakini MUNGU ametufunulia sisi kwa ROHO. Maana ROHO huchunguza yote, hata mafumbo ya MUNGU. ''


Kumbe ni muhimu sana kujazwa ROHO MTAKATIFU baada ya kupona ugonjwa wa dhambi.

Ndio maana Biblia inasema hivi;
Wagalatia 5:25 '' Tukiishi kwa ROHO, na tuenende kwa ROHO.''


Kumbe kuwa Mkristo bila ROHO MTAKATIFU ni kama gari bila mafuta na gari hilo linasafiri.
Unamhitaji ROHO MTAKATIFU sana sana ndipo utashinda ya dunia yote.


MUNGU akubariki kwa kujifunza somo hili muhimu, pia Ukipenda kunisapoti kwa sadaka yako ya hiari katika huduma yangu karibu sana na pia kitabu changu cha MAOMBI YA KINA kinapatikana, tuwasiliane nitakujulisha jinsi ya kukipata.
Asante kama umelielewa Neno la MUNGU la siku ya leo ila nina neno moja la mwisho kwako leo.
BWANA YESU Amekaribia Kurudi.
Je, Umejiandaaje?
Je, Unaendeleza Dhambi Ili Siku Ile Uachwe Na BWANA YESU? Je, Umeshika Wokovu Na Utakatifu Hata Unyakuliwe Siku Ile Kwa Ajili Ya Kwenda Uzima Wa Milele?
Majibu Sahihi Yako Moyoni Mwako Ila Nakusihi Mpokee BWANA YESU Kama Hujampokea Na Nakusihi Ishi Maisha Matakatifu Ukiwa Ndani Ya Wokovu.
Vya Dunia Tulivikuta Na Tutaviacha.
Ndugu, Vya Dunia Visikupotezee Muda Wako Hata Ukasahau Kuokoka.
Vya Dunia Visikupotezee Muda Wako Hata Ukasahau Wokovu Wa BWANA YESU Kwako.
Ni mimi ndugu yako Peter M Mabula.
Mtenda kazi katika shamba la BWANA YESU.
0714252292.
0786719090
mabula1986@gmail.com
Nakuomba share kwa marafiki zako ujumbe huu.

MWANAMKE ANAYEKARIBIA KUOLEWA.

Na Peter M Mabula.
Mtenda kazi katika shamba la BWANA YESU.
Bwana YESU atukuzwe ndugu zangu.
Karibu tujifunze Neno la MUNGU.
Nina Neno fupi kwa mabinti au wanawake wanaotegemea kufunga ndoa, hata hivyo Ujumbe huu utamfaa hata yeyote aliye ndani ya ndoa tayari.


Mithali 14:1“Kila mwanamke aliye na Hekima hujenga nyumba yake; Bali aliye mpumbavu hibomoa kwa mikono yake mwenyewe”

Maana yake inahitajika hekima kwa Mwanamke aliye katika ndoa au ambaye anatarajia kuwa katika ndoa.
Hekima maana yake elimu na elimu huleta akili.
Hekima ya wateule wa MUNGU ni neno la MUNGU hivyo katika kuepuka kuibomoa ndoa yako itakupasa ulitii neno la MUNGU na kulifuata.
Neno la MUNGU hukutaka kuomba na kuishi maisha matakatifu.
Ukifanya hayo unakuwa unaijenga ndoa yako.
Kuenenda kwa ROHO MTAKATIFU na kukataa marafiki wabaya(Zaburi 1:1-3) ni njia salama pia na kuijenga ndoa yako na sio kuibomoa.
Hiyo Zaburi 1:1-3 inasema " Heri mtu yule asiyekwenda Katika shauri la wasio haki; Wala hakusimama katika njia ya wakosaji; Wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Bali sheria ya BWANA ndiyo impendezayo, Na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa Kandokando ya vijito vya maji, Uzaao matunda yake kwa majira yake, Wala jani lake halinyauki; Na kila alitendalo litafanikiwa."


Kabla binti hajaingia katika ndoa anatakiwa ajue kwamba mambo yanayoweza kuibomoa ndoa yake ili ajiepuke nayo na anatakiwa ayafuate mambo ya Ki MUNGU yanayoweza kuijenga ndoa yake na kwa njia hiyo hiyo ndoa haitabomoka milele.
Biblia inasema juu ya mke mwema kwamba " Hufumbua kinywa chake kwa hekima, Na sheria ya wema I katika ulimi wake -31:26"
Mwanamke lazima autumie ulimi wake vizuri.
Wengi hujinenea mabaya na mabaya hayo yanawafunga wanashindwa kuingi katika ndoa au yanawafunga kuishi maisha ya furaha ya ndoa 


Mithali 6:2 " Basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, Umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako,"


Lakini pia ni muhimu kujua kwamba sio wanaume wote wanapenda wanawake waongeaji sana na mapepe.
Sio wanaume wote wanapenda wanawake waongo waongo na wanaowaganda wanaume hao kwa maneno mengi yasiyoisha hadi vichwa vinauma.
Ninachotaka kusema ni kwamba binti anayetarajiwa kuolewa au mama aliye katika ndoa inawapasa sana kutumia vyema ndimi zao katika maongezi.
Ndio maana Biblia imesema hapo juu kwamba mke mwema anatakiwa kuwa na sheria ya wema ulimini mwake.
Maneno ya mikato mikato, matusi na matumizi mabaya ya kinywa katika kuongea yanaweza kumfanya binti akosea mchumba au aachwe na mchumba bila sababu za msingi.
Kumbe chanzo ni matumizi mabaya ya kinywa chake katika kuongea


Mithali 19:14 '' Nyumba na mali ni urithi apatao
mtu kwa babaye; Bali mke mwenye busara, mtu
hupewa na BWANA.''


Kumbuka mwanamke ndio huchaguliwa kwanza na mwanaume hivyo kasoro kidogo tu kwa binti inaweza kuwafanya vijana waoaji wawe wanampita tu kama hawamuoni.

Mithali 31:10A '' Mke mwema, ni nani awezaye
kumwona? ''


Binti anatakiwa aonekane kimatendo ndipo itakuwa rahisi kuolewa na kuwa mke mwema wa mtu.
Kama huonekani itakusumbua kumpata mume sahihi.
Kuonekana sio kujionyesha Bali matendo yako, tabia zako na ucha MUNGU wako ndivyo vitaonekana kwako hata upate mume mwema wako
Binti lazima ahakikishe anaonekana ndio itakuwa rahisi kuwa mke mwema wa mtu
Kumbe ni lazima binti aonekane ndio maana andiko likasema "Mke mwema ni nani awezaye kumwona?"
Ni lazima huyo mke mwema aonekane ndio atapata nafasi ya kuolewa.
Wengi wasiomcha MUNGU huonekana kwa ukahaba wao na uasherati wao ndio maana kuolewa inakuwa vigumu pia.
Wengi hutumia mbinu mbadala za kishetani ili waolewe, lakini huolewa na baada ya muda matatizo yanakuwa makubwa sana kwa sababu shetani hajawahi kuwa rafiki wa kudumu kwa mwanadamu yeyote.
Binti anatakiwa sana awe mcha MUNGU aliyeokolewa na Bwana YESU na awe anamtii MUNGU na kumwabudu MUNGU BABA katika ROHO na kweli.

Jambo Jingine binti kujua ni hili.

Mwanzo 2:24 ''Kwa hiyo mwanamume
atamwacha baba yake na mama yake naye
ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili
mmoja.''


Binti lazima ajue kwamba atakapoolewa ataambatana na mumewe, ni muhimu ajiandae kwa hilo ili isimletee shida baadae.
Maisha ya ndoa yana mambo mengi hivyo maandalizi ya kiroho na kimwili yanahitajika.

Wasiojiandaa na hilo ndio hao kila wiki anaenda nyumbani na kuleta shida kwenye ndoa.
Wasiojiandaa ndio hao ambao hutoa siri za ndoa nje na mwisho hujikuta ameibomoa ndoa yake kwa mikono yake.
Kunahitajika maandalizi.

Usipofanya maandalizi basi ndugu zako ndio watakuwa wasemaje wa ndoa yako na waamuzi wa ndoa yako.

Mithali 18:22 ''Apataye mke apata kitu chema;
Naye ajipatia kibali kwa BWANA. ''


Apatae mke apata kitu chema na apatae mume mwema hakika naye ajipatia kitu chema hivyo ndoa lazima ithaminiwe na kulindwa.
Najua binti unaenda kufunga ndoa takatifu lakini jambo muhimu la mwisho ni kwamba ndoa bila YESU KRISTO ni hasara.
Unamhitaji YESU katika ndoa yako unayoenda kufunga.

Unahitaji utakatifu na maombi na kuyaishi matunda 9 ya ROHO MTAKATIFU.
Matunda tisa ya ROHO MTAKATIFU yakikaa ndani ya mtu, mtu huyo utu wake wa ndani umekamilika.

Wagalatia 5:22-23 " Lakini tunda la ROHO ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi; juu ya mambo kama hayo hakuna sheria.''


Hayo ndio matunda Tisa ya ROHO MTAKATIFU ambayo mteule akiwa nayo hakika mteule huyo utu wake wa ndani umekamilika.
Ndugu hakikisha utu wako wa ndani unakamilika kwa wewe kuwa na matunda 9 ya ROHO MTAKATIFU na kuyaishi.
Ukimuona mteule hana upendo, huyo utu wake wa ndani haujakamilika.
Ukiona mtu hana furaha, amani au uvumilivu ujue Kabisa utu wake wa ndani huyo ndugu una tatizo.
Ukimuona si Mtu mwema na wala hawezi kuwafadhili wengine na tena sio mwaminifu kwa MUNGU na kwa Kanisa, huyo ndugu hana tunda la ROHO MTAKATIFU na utu wake wa ndani haujakamilika.
Ukimuona mtu hana upole na kiasi katika maisha yake ya Wokovu huyo utu wake wa ndani haujakamilika.
Matunda 9 ya ROHO MTAKATIFU ni lazima yawe sehemu ya maisha yetu kama wateule wa MUNGU tuliozaliwa Mara ya pili.
Ukiwa huna ROHO MTAKATIFU tambua pia kwamba huwezi kuwa na karama za ROHO MTAKATIFU zikifanya kazi na huwezi kuwa na matunda Tisa ya ROHO MTAKATIFU ndani yako.
Kama kuna kitu muhimu sana kwa mwenda mbinguni basi ni kuongozwa na kuenenda katika ROHO MTAKATIFU.
Ukifanya kinyume na matunda 9 ya ROHO MTAKATIFU utu wako wa ndani utakuwa na matatizo makubwa sana.
Hakikisha unalinda utu wako wa ndani.
Ulinde utu wako wa ndani kwa kuyaishi matunda Tisa ya ROHO MTAKATIFU.
Tunza sana matunda Tisa ya ROHO MTAKATIFU.


MUNGU akubariki kwa kujifunza somo hili muhimu na pia Ukipenda kunisapoti kwa sadaka yako ya hiari katika huduma yangu karibu sana na pia kitabu changu cha MAOMBI YA KINA kinapatikana, tuwasiliane nitakujulisha jinsi ya kukipata.
Asante kama umelielewa Neno la MUNGU la siku ya leo ila nina neno moja la mwisho kwako leo.
BWANA YESU Amekaribia Kurudi.
Je, Umejiandaaje?
Je, Unaendeleza Dhambi Ili Siku Ile Uachwe Na BWANA YESU? Je, Umeshika Wokovu Na Utakatifu Hata Unyakuliwe Siku Ile Kwa Ajili Ya Kwenda Uzima Wa Milele?
Majibu Sahihi Yako Moyoni Mwako Ila Nakusihi Mpokee BWANA YESU Kama Hujampokea Na Nakusihi Ishi Maisha Matakatifu Ukiwa Ndani Ya Wokovu.
Vya Dunia Tulivikuta Na Tutaviacha.
Ndugu, Vya Dunia Visikupotezee Muda Wako Hata Ukasahau Kuokoka.
Vya Dunia Visikupotezee Muda Wako Hata Ukasahau Wokovu Wa BWANA YESU Kwako.
Ni mimi ndugu yako Peter M Mabula.
Mtenda kazi katika shamba la BWANA YESU.
0714252292.
0786719090
mabula1986@gmail.com
Nakuomba share kwa marafiki zako ujumbe huu.